10/07/2016 20:47

Có những điều bạn cần phải giữ kín, kể cả đồng nghiệp thân cận cũng không nên tiết lộ. Dưới đây là những điều tuyệt đối không phàn nàn với đồng nghiệp.