15/09/2017 09:57

Giáo viên của Trường THCS An Đồng đi nơi khác vào ngày 27.7.2016, tức là 26 ngày sau khi ông này nhận được quyết định điều động về làm Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.