10/02/2015 09:10

'Tin đồn văn phòng' vốn là vấn đề đáng sợ đối với rất nhiều người nhưng vẫn có cách để tránh rơi vào vòng xoáy trung tâm của nó.