01/07/2021 23:02

Ập vào kiểm tra căn nhà trong lúc mùa dịch Covid-19 đang phức tạp, công an phát hiện ở 3 phòng có 22 "dân chơi" gồm 16 nam và 6 nữ đang sử dụng ma tuý với nhau.