01/02/2024 15:52

Nếu cảm thấy phiền thoái khi lộ thông tin cá nhân thì bạn có thể làm theo các bước sau đây để tắt tính năng này.

18/03/2015 16:33

Facebook vừa cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng gửi tiền qua ứng dụng Messenger.