08/08/2014 10:32

Ngửa tay xin 'mồ hôi nước mắt' cha mẹ, để sắm áo, quần, giày các kiểu cho 'bồ'. Đến khi bị quỵt thì cứ phải hét lên cho bàn dân thiên hạ biết mình 'khôn nhà dại chợ'.