06/08/2015 08:31

Cuộc thi 'Mẫu và Tài năng Việt Nam 2015' vừa diễn ra vòng sơ tuyển. Rất nhiều gương mặt tiềm năng đã xuất hiện trong buổi casting 'Mẫu và Tài năng Việt Nam 2015'.