17/12/2021 10:25

Cho dù được che đậy kĩ như thế nào thì Ngô Cương cũng không thể thoát khỏi quy luật "ác giả ác báo".