06/09/2021 10:40

Ở thời đại này không thiếu huyền thoại thành công từ tay trắng nhưng ai có thể khẳng định luôn giữ được vinh quang? Chuyện đời nếu như không tiến được thì phải biết lui. Đạo lý này được Tống Khánh Hậu - người 3 lần được Forbes bình chọn giàu nhất Trung Quốc đã thấm nhuần.