10/09/2023 10:42

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng.