08/09/2022 21:52

Có trong tay những hình ảnh nhạy cảm, Phương Anh đã sử dụng để đòi tình cũ hơn 13 tỷ đồng.

05/04/2021 11:43

Thất nghiệp và hết tiền tiêu, Phúc đe dọa sẽ đăng ảnh nhạy cảm nhiều để nhiều lần tống tiền người tình cũ, đến mức nạn nhân mất khả năng chi trả nên báo công an.