26/04/2022 11:44

Sau khi nghe em họ nói bị chặn đánh, hai thanh niên đã mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn khiến một nạn nhân thương tật 40%.