05/12/2014 14:32

Mở đầu trailer của 'Kẻ Hủy Diệt' là khoảnh khắc John Connor cử Kyle Reese trở về quá khứ, giữa lúc nhân loại chìm đắm trong chiến dịch truy quét và tàn sát của Skynet.