13/06/2018 08:00

"Xuất phát ở đâu thì quay về ở đó", Trấn Thành tâm đắc câu nói này và tâm sự trong lần trở lại sóng Đài THVL.