25/09/2019 09:11

Hai nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo và Trần Thị Lệ đều có những triết lý khác biệt đối với ngành kinh doanh đã tạo nên thương hiệu cho bản thân họ cũng như doanh nghiệp họ đang điều hành: Vietjet Air và NutiFood.