17/04/2021 09:14

Nếu con bạn có những biểu hiện dưới đây thì xin thật đáng để bạn kỳ vọng, chắc chắn lớn lên bé sẽ vô cùng thông minh.

22/01/2021 10:59

Thời điểm biết nói cũng là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển trí tuệ của trẻ.

25/08/2020 12:36

Nếu em bé nhà bạn có những dấu hiệu dưới đây mẹ sẽ vất vả khi chăm sóc con nhưng chắc chắn lớn lên bé vô cùng thông minh.

03/08/2020 14:58

Cùng xem con bạn có dấu hiệu nào trong số các biểu hiện của một em bé thông minh bẩm sinh dưới đây không nhé.

27/07/2020 17:20

Những đứa trẻ có các biểu hiện dưới đây càng sớm thì chứng tỏ bé có khả năng nhận thức tốt, chỉ số thông minh cao.