31/08/2021 16:51

Đối với trẻ mắc bệnh trầm cảm, cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con, quan tâm đến con nhiều hơn. Nếu thấy trẻ có những biểu hiện này thì chớ nên xem nhẹ.