01/08/2021 11:35

Việc ở nhà lâu ngày không được tiếp xúc, giao lưu với bạn bè, thầy cô có thể làm gia tăng chứng rối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ, cha mẹ nên lưu ý.