01/04/2022 09:56

Theo các chuyên gia, các phản ứng nghiêm trọng xảy ra ở nhóm tuổi từ 5-11 tuổi thấp hơn so với các nhóm tuổi khác, hiếm xảy ra các phản ứng nghiêm trọng như viêm cơ tim.