01/10/2019 20:57

Đường quanh hồ bị ngập, người phụ nữ đang chạy xe máy không may bị rơi xuống hồ Bùn Xáng mất tích.

08/10/2018 08:24

Đỉnh triều cường trên hệ thống sông, rạch tại TP.HCM vượt mức báo động 3, xuất hiện từ ngày 9-11/10.