16/02/2015 14:27

Không thập thò ban đêm, Chiến cùng đồng bọn xuất hiện trước những căn nhà đóng cửa vào ban ngày. Trước khi đột nhập, băng trộm vờ gọi chủ để láng giềng không để ý.