07/04/2021 21:52

Hưng đã đột nhập nhà hàng xóm lấy 12 chỉ vàng và tiền mặt để tiêu xài cá nhân và mua xe máy tặng bạn gái.