01/12/2023 11:14

Nghi can thừa nhận trộm cắp xe và hàng hóa của shipper rồi nhanh chóng bán lại để mua ma túy sử dụng.