08/12/2020 11:19

Trong thời gian bị truy nã, Công vẫn tự xưng là cán bộ của cơ quan công tố, lừa hàng tỷ đồng của người dân muốn "chạy án".

22/03/2016 09:25

Chánh sử dụng quá khứ bất hảo như một loại “uy tín” để dấn thân vào hoạt động buôn “cái chết trắng”.