10/06/2021 09:40

Tiberghien Frederec không nghiện ma tuý nhưng khai trồng để lấy cần sa khô hút. Thực tế, ông đã thu hoạch được cần sa một vài lần để sử dụng.