04/11/2015 08:25

Những người canh tác rau sạch dưới chân đường sắt trên cao Hà Nội chia sẻ họ không cần được trồng rau lâu mà chỉ muốn công trình này sớm hoàn thành.