05/08/2019 09:38

Thủ lĩnh băng đảng Clauvino da Silva đeo mặt nạ cao su và đội tóc giả làm con gái của mình để trốn khỏi nhà tù ở Brazil nhưng không thành công.