10/08/2012 10:37

Trong 4 kỳ Olympic gần đây, Trung Quốc đều đứng trong top 3 và đang đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp "hất cẳng" Mỹ để trở thành quốc gia thống lĩnh.