22/08/2018 09:57

Sau khi rút 100 triệu đồng và rời ngân hàng khoảng 300m, ông T. bị hai đối tượng áp sát, cướp đi số tiền vừa giao dịch.