24/10/2017 17:10

Khóc đôi khi là cách tốt nhất để giải phóng bản thân khỏi áp lực và khó khăn. Tuy nhiên, có những người dù có ra sao nhất định không bao giờ khóc trước mặt người khác.