06/05/2021 17:59

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng những người mang một trong 3 mệnh này không hề đầu hàng mà luôn nỗ lực để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.