24/12/2021 20:49

Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo về 2 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi làm thẩm mỹ tại 2 cơ sở làm đẹp trên địa bàn TP.HCM.