08/07/2021 15:01

Tuấn "Niễng" ấm ức vì Huy mời vào nhậu nhưng lại bị đuổi nên về nhà lấy một con dao sang nhà bạn đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.