05/04/2016 20:50

Công an cho rằng cô giáo mầm non N.T.M.H tung tin bắt cóc là không cố ý mà chỉ vì mục đích cảnh báo cho phụ huynh học sinh nên chỉ cảnh cáo