14/07/2024 17:37

Ngay từ khi còn trẻ đã cần tích lũy, chuẩn bị trước cho cuộc sống về già. Vì nếu không, bạn sẽ khó được tận hưởng những ngày an nhiên, tự tại.

05/03/2024 08:46

Từ năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ tăng 3 tháng, lao động nữ tăng 4 tháng so với năm 2023. Tuổi nghỉ hưu tăng kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng thay đổi.

11/02/2023 10:14

Trong năm 2023 sẽ có một số thay đổi quan trọng về tuổi nghỉ hưu và lương hưu mà người lao động cần nhớ.

31/12/2022 11:13

Tăng tuổi nghỉ hưu; tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; "khai tử" sổ hộ khẩu giấy;... là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.

17/12/2022 11:13

Năm 2023, có một số thay đổi chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức.

02/12/2022 09:26

Nơi làm việc là tạm thời, gia đình là vĩnh viễn. Khi rời nơi làm việc, chúng ta sẽ thấy rằng gia đình ngày càng trở nên quan trọng hơn, không chỉ mang theo hy vọng, mà còn chứa đầy tình cảm, đó là gốc rễ của việc nghỉ hưu. Nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận 3 chuyện gia đình này kẻo gặp xui.

25/11/2022 21:41

Từ 01/7/2023 khi tăng lương tối thiểu lên 1,800000 đồng/tháng thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.

30/12/2021 18:19

Thu nhập dưới 2 triệu đồng một tháng ở thành phố được coi là hộ nghèo; 10 ngày điều chỉnh giá xăng một lần; tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động… là những chính sách nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 tới đây.

28/12/2020 08:43

Thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lao động.

24/11/2020 09:15

Kể từ năm 2021, lao động nam sẽ tăng tuổi nghỉ hưu 3 tháng và nữ tăng 4 tháng.