25/09/2020 15:19

Một người đàn ông nêu may mắn sở hữu những nét tướng dưới đây sẽ vô cùng giàu có.

21/09/2020 15:24

Một người đàn ông nếu có 1 trong 3 điểm này cực kỳ "tán lộc" đảm bảo cả đời chẳng thể nào giàu có sung túc được.

20/09/2020 10:32

Đàn ông sở hữu những nết tướng này là người có khả năng thành đạt trong công việc, mang lại cuộc sống sung túc cho vợ con.

14/09/2020 14:02

Theo nhân tướng học, đàn ông sở hữu những nét tướng này thường có sự nghiệp phát triển tốt, cuộc sống du giả, sung túc.

14/09/2020 11:24

4 nét tướng đàn ông dưới đây cả đời chỉ dựa vào người khác chẳng bao giờ thành công, giàu có được.

06/09/2020 11:24

Một người đàn ông sở hữu những nét tướng bàn chân này, văn võ song toàn dễ làm nên nghiệp lớn vẻ vang.

02/09/2020 22:08

Đôi tai không chỉ nói lên tính cách còn giúp bạn biết được tương lai tài trí của một người đàn ông.

01/09/2020 11:39

3 nốt ruồi ở vị trí này kích thích tài lộc mang tới may mắn cho chủ nhân của mình.

22/08/2020 09:01

3 nét tướng đàn ông dưới đây có cuộc sống vô cùng nghèo khổ, dễ ốm đau bệnh tật yểu mệnh.

21/08/2020 15:20

Theo nhân tướng học, đây là những nét tướng của người đàn ông keo kiệt, nhỏ mọn, thường tính toán chi li.