08/10/2020 14:42

Một người phụ nữ sở hữu 1 trong những tướng này thường tâm địa độc ác, tính tình lẳng lơ tích khám phá cái mới, đàn ông cần tránh xa.

22/12/2019 15:18

4 tướng phụ nữ dưới đây thường là kiểu người thích đưa chuyện và dễ gây thị phi không nên kết thân kẻo rước họa.