21/10/2021 08:25

Ông John Davison Rockefeller Sr. không chỉ là doanh nhân mà còn là một người cha cực kỳ tốt.

01/02/2018 20:23

Là người giàu nhất mọi thời đại, có thể nói không ngoa rằng chẳng có thứ gì có giá niêm yết bằng tiền mà Jeff Bezos không mua được.