06/01/2019 23:05

Khi bạn là một “ông lớn”, những thứ như lương và thưởng sẽ không còn ý nghĩa quan trọng nữa. Đúng như vậy, một số tỷ phú nổi tiếng thế giới có mức lương thấp khó tin.