25/01/2021 14:15

Phụng khai nhận, bằng thủ đoạn thuê xe ôm đi khắp thành phố, đối tượng đã lợi dụng những các cửa hàng thuốc, tạp hóa sơ hở để trộm cắp.