08/10/2022 16:27

Meta cảnh báo đến 1 triệu người dùng Facebook rằng tài khoản của họ có thể đã bị xâm phạm bởi các ứng dụng độc hại.