14/08/2018 10:31

"Đây là bài học cho những ai có sở thích uống nước ngọt, ăn mặn và đồ dầu mỡ giống như tôi." Lời mở đầukhiến bất cứ ai cũng phải suy ngẫm lại về thói quen của bản thân.