18/09/2021 11:42

Đây là vaccine Covid-19 thứ 8 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.