05/01/2022 11:31

Đại diện WHO nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.

22/09/2021 22:29

Chính phủ đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, theo Luật Đấu thầu, để mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc.