27/12/2013 09:01

Đó là lời khẳng định của danh hài Chí Trung nếu như anh được giao vai Táo khác, trừ Táo Giao thông.