13/03/2019 08:16

Kết hôn cùng cây hay xin giấy phép để được xem tivi là những chuyện lạ "thật mà như đùa" tại khắp nơi trên thế giới.