15/02/2019 08:52

Nhiều gia đình rất coi trọng ngày rằm đầu tiên trong năm, đây là dịp nhiều người sửa soạn đồ lễ, khấn bái để mong có một năm mới tốt đẹp.