27/11/2016 18:47

Khoảng 30% Vạn Lý Trường Thành đang dần biến mất theo thời gian. Do điều kiện tự nhiên và hành động thiếu ý thức của con người đã làm tổn hại đến Vạn Lý Trường Thành.