01/05/2018 07:35

Chỉ nghe anh thú nhận có chút rung động trước người đồng nghiệp ấy, ruột gan tôi đã phát điên lên. Ngày hôm sau, tôi tìm chị ta để dằn mặt.