05/01/2024 11:32

Trong khi giá vàng SJC ổn định, vàng thế giới giảm thì giá vàng nhẫn 24K lại vượt 63 triệu đồng/lượng.